As...As Cümleleri

Jack is twenty years old. (Jack yirmi yaşında.)
Bill is twenty years old. (Bill yirmi yaşında.)
Jack is as old as Bill. (Jack Bill kadar yaşlı.)
(They are the same age.) (Onlar aynı yaşta.)

Fred is rich. (Fred zengindir.)
He is richer than his brother John. (O, kardeşinden daha zengin.)
John isn’t as rich as his brother. (John kardeşi kadar zengin değil.)
(Fred is richer.) (Fred daha zengin.)

Linda finished her work in two hours. (Linda işini iki saatte bitirdi.)
Betty finished in the same time. (Betty işini aynı zamanda bitirdi.)
Betty worked as fast as Linda worked. (Betty, Linda kadar hızlı çalıştı.)
(Betty and Linda worked at the same speed.)(Betty ve Linda aynı hızda çalıştılar.)

Bob studies hard every night. (Bob her gece çok çalışır.)
Mary sometimes studies. (Mary bazen çalışır.)
Mary doesn’t study as hard as Bob does. (Mary, Bob kadar sıkı çalışmaz.)
(Bob studies harder than Mary.) (Bob Mary’den daha fazla çalışır.)
 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !